Vorderingen ontwikkeling natuurgebied De Maurik

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen wordt er in De Maurik een natuurgebied tot ontwikkeling gebracht. Graag willen wij jullie op de hoogte houden van de realisatie van dit schitterende project middels foto en video beelden.