Komst glasvezel: “it giet oan”

Het gaat toch echt gebeuren. Het leggen van glasvezel in het Land van Cuijk gaat binnenkort van start. Op di 12 dec. jl. werd aan de ambassadeurs van het glasvezelproject uitleg gegeven over de huidige stand van zaken. Zoals bekend heeft de coöperatie Land van Cuijk Net dit hele project van de grond getild, maar haalde helaas niet het benodigde percentage van 40%. In de dorpen was de animo zeer hoog, maar in de grotere plaatsen was de belangstelling geringer. E-Fiber, een grote glasvezelaanlegger, had met veel aandacht de ontwikkelingen gevolgd, en was bereid om het project over te nemen. Zij hebben al glasvezel aangelegd in Landerd en Boekel en dat ligt tegen het Land van Cuijk aan. Vele gesprekken zijn gevolgd, ook met de gemeenten. Het resultaat is zo positief, dat in februari de schop de grond in gaat voor de bouw van 16 verdeelstations. Vandaaruit gaat de glasvezel naar de huizen. In april worden de eerste huizen aangesloten en enkele maanden later genieten de eerste bewoners van de supersnelheid van glasvezel. Ieder huis krijgt gratis de glasvezelaansluiting binnen, ook degenen die (nog) niet aansluiten.

E-Fiber neemt alle gesloten overeenkomsten met de providers over. Er komen zelfs nog enkele providers bij, zodat de keuze zeer ruim wordt. Men kan zich nog gratis aanmelden tot het moment, dat de glasvezel is aangelegd. Wil men later aansluiten, dan kost dat aansluitkosten.

De ambassadeurs van Langenboom waren zeer enthousiast over de ontwikkelingen en legden het eerste stukje glasvezel al aan.

Foto is gemaakt door Marique, de ontwerpstudio en de kraan is beschikbaar gesteld door Tom Opsteegh.