Bijeenkomst St. Taurus en Staatsbosbeheer 18 september 2023

Op 18 september ontvingen we op de binnenplaats van woonvereniging Maurik Erf een delegatie van Stichting Taurus en Staatsbosbeheer.

Boswachter Gonnie Versteeg stelde zich als eerste voor en gaf een korte beschrijving van haar (nieuwe) werkzaamheden voor Staatsbosbeheer in dit gebied. Het gebied dat zij bedient als ‘boswachter publiek’ beslaat nu Maashegge en Maashorst.

Stichting Taurus werd vertegenwoordigd door zowel de directeur van de Stichting Oscar Campana als kuddebeheerder Vinci Verpoort.

Het doel van dit bezoek was om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop het gebied beheert en begraasd wordt. Er leven in de buurt vragen over de omvang van de kudde grazers (Exmoor pony’s 23 en 28 Schotse hooglanders), over de invloed dat deze kudde heeft op de vegetatie (bos en graslanden).

Stichting Taurus is door Staatsbosbeheer in gehuurd om het gebied te beheren door kuddebegrazing. Vanuit Keent worden de activiteiten (verzorging en selectie) gecoördineerd.

Na de koffie trok het gezelschap het gebied in. Wat ten eerste opviel is dat dit gebied eigen niet toegankelijk is voor wandelaars buiten de paden. Ook vissers zouden hier eigenlijk hun hengels niet mogen uitgooien en ‘s nachts verblijven. Vissen voeren voor de karper vangst is dus eigenlijk ook niet toegestaan.

Verder werd duidelijk dat er twee boa’s voor dit gebied ingezet zijn: een van Brabants Landschap en een van Staatsbosbeheer (adressen bekend bij Nieck Jan).

Stichting Taurus werkt het ook met lokale mensen die bekend zijn met het gebied en kennis hebben van land en dieren. Dat buurtschappelijk aanspreekpunt is Henk Willems.

 

Tijdens de wandeling kregen we veel informatie over het gedrag van dieren en de invloed van mensen op de kudde. De belangrijkste boodschap die daarin doorklinkt is dat wij bezoekers zijn in de habitat van deze dieren. Die zullen zich dan ook terughoudend opstellen als wij hun gebied bezoeken. Doen we dat niet dan kunnen dieren hun gedrag veranderen.

Pad. Het fietspad dat veelvuldig gebruikt wordt is voorzien van scherpe stenen. Er is een opmerking over gemaakt waarover Taurus contact gaat opnemen met de gemeente. Ook zou er wellicht een flauwere bocht gemaakt kunnen worden bij de uitgang Escharen omdat in de huidige bocht de kudde vaak onder de aanwezige eik vertoeft.

Bos. Zoals bekend zijn Exmoor ponny’s steppe dieren. Zorg bestaat dan ook dat het huidige bos in eenzelfde landschap veranderd. Het onderbos wordt kaalgevreten en krijgt geen kans zich te vernieuwen. De zaden van eik, berk, kastanje enz worden opgegraven en opgegeten. Deze observatie werd bevestigd. Het bos ‘wandelt’. Op het huidige grasland ontstaan braamstruiken waarin zich zaden van bomen en struiken kunnen ontwikkelen. Het gevolg zou kunnen zijn dat het huidige bos zich op deze manier vanzelf verplaatst.

Wolf. De informatie die er nu is, geeft dat de wolven die nu gesignaleerd worden, toeristen zijn. Eenlingen die komen en weer gaan.

Langven. Dit ven krijgt een opknap beurt die bestaat uit het afplaggen. Meer duidelijkheid zou er wel te vinden zijn, maar niet in deze bijeenkomst.

Met dank aan Annemarie Meijers die deze bijeenkomst initieerde en als gastvrouw fungeerde.

Voor het fotoalbum klikt u hier

Kdb.

 

Reünie oud bewoners van De Maurik.

Op zondag 9 oktober 2022 vond de 4e reünie plaats in de Maurik bij Corrie en Piet Theunissen.
Het was alweer 20 jaar geleden dat de eerste reünie plaatsvond aan de Kammerbergweg 3.
Er waren 60 genodigden en enkele afzeggingen vanwege corona.
Gezellig samenzijn en bijkletsen over het heden en verleden. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. Ook het bekijken van familie albums, boeken, films en een diapresentatie haalden herinneringen weer boven water.
Het gedicht ‘Maurik mien Maurik’ werd voorgedragen, en samen werd het lied ‘Onze lieve vrouw van Langenboom’gezongen. Wellicht vast wel bekend onder de Langenbomers.
Bert van Dinther en Koos Sommers brachten enkele liedjes ten gehore waaronder De nozem en de non (1966) en Het is een nacht (1995).
De middag werd afgesloten met snacks van de frietkar.

Langven en de Maurik on YouTube

buurtschap de maurik

Langven en de Maurik dit jonge natuurgebied heeft vanaf de lage stuifduinen een mooi uitzicht over het ven.De kazematten waren tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de verdedigingslinie de Peel-Raamstelling. Het landhuis “Russendaal” uit 1864 ligt in een parkachtig landgoed.

DE Maurik wordt natuurgebied!

Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. ‘’Pioniers’’, noemt Mary Fiers directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant de mannen. ‘’En die zien wij graag in de Verborgen Raamvallei.’’
Volg hier de vorderingen die er gemaakt worden met de realisatie van het natuurgebied De Maurik! 

1 2