Afvalwijzer/oud papier

U kunt hier de 2024 RMB afvalwijzer downloaden.
Via deze link u ook de afvalwijzer-App installeren

 

buurtschap de maurik

Nieuwe locatie container: Dorpstraat 31 Langenboom. (GoogleMap)

Wanneer?

  • Laatste woensdag van de maand van 18:30 t/m 20:00  
  • Elke zaterdag van 9:30 t/m 12:00

Vanaf januari 2022 gaat het inzamelen van oud papier in Langenboom veranderen. Reden zijn de gestegen onkosten waardoor het niet langer kostendekkend is om per buurtschap oud papier in te zamelen.

Hoe dient het papier aangeboden te worden:

  •  papier wordt gebundeld of in dozen (niet in plastic zakken)
  •  géén drank, melk, yoghurt of vla pakken (deze mogen in de plasticafvalzak)
  •  geen tempex, plastic, cement of diervoederzakken
  •  lege dozen plat drukken zodat we kunnen stapelen

Vrijwilligers gaan toezien op bovenstaande – het vergroot de opbrengst!!

De opbrengsten worden naar ratio verdeeld over de buurtschappen, waarbij de gemeente uitgaat van de opbrengsten van de afgelopen 2 jaar.

Van iedere buurtvereniging wordt verwacht naar ratio vrijwilligers te hebben om tijdens de openingstijden aanwezig te zijn en toe te zien bij het inzamelen. Per inzamelingstijdstip zijn 2 vrijwilligers van een buurtschap aanwezig.

Heb je zin om af en toe te helpen als vrijwilliger bij het inzamelen meld je dan aan bij Henny Willems.

 

Bij vragen kan je terecht bij

Henny Willems  06 2735 0120               henniewillems12@gmail.com
Harold Keijzers  06 5579 3828